Utdelinger fra Sigurd K. Thoresens legat

Legatet har de siste årene foretatt disse utdelingene:


2011

Ole A. Andreassen: Oppfølging av prosjekt om etablering av en felles norsk database med norsk genmateriale - kr. 15 000,-

2010

Eivind Hovig: Støtte til tverrfaglig workshop om genetikk i den norske befolkning- status og muligheter - kr. 40 000,-

Teresia Wangensteen: Støtte til reise for deltakelse på European Society of Human Genetics (ESHG) konferanse i Gøteborg juni 2010 kr. 5 000,-

Olaug Rødningen:  

Identifisering og karakterisering av kryptiske kromosomforandringer

hos barn med autisme - kr. 100 000


Asbjørg Stray-Pedersen:

Deltakelse i  medisinsk konferanse i Japan i april 2008 -

ataxia-telangiectasia og andre DNA reparasjonssykdommer - kr. 13 000


Paul H. Backe: 

Karakterisering av nye mutasjoner identifisert hos pasienter

med MSUD - kr. 60 000


Anne-Lise Børresen-Dale:

Workshop og symposium om "Systems biology and disease" - kr. 40 000


Eirik Frengen:

Utvidet kromosomundersøkelse av barn med forsinket utvikling - kr. 146 000

2009

Elisabeth Witsø:

Genetic Susceptibility Markers for Enterovirus Infections and

Type 1 Diabetes - kr. 60 000

Eirik Frengen:

Using novel technology to characterize chromosomal aberrations

in patients with neurodevelopmental disabilities - kr. 40 000

Kaja Klykken Aas:

Kartlegging av gravide kvinners kunnskaper, forståelse og

holdninger til genetikk, genetisk testing og genetisk risiko - kr. 50 000


Rigmor Austgulen:

Etablering av en biobank av familier med økt forekomst

av svangerskapsforgiftning - kr. 30 000


Knut Teigen:

Deltakelse i Workshop on Clinical, Chemical and Biochemical

Aspects of Pteridines, St. Christoph, Østerrike, 1.-8. mars, 2009 - kr. 17 500

Srdjan Djurovic: Whole genome study of Schizophrenia in a Scandinavian population (SCOPE) - kr. 40 000

Per Magnus og Elisabet Witsø:

Type 1 diabetes susceptibility polymorphism and risk of infgections

- a molecular link between type 1 diabetes and viral trigger(s) (MIDIA)

- kr. 101 500 hvorav 51 500 ble gitt i 2008


Lars Petter Jordheim:

postdoc forskningsprosjekt innen lungekreft - kr. 30 000 


Jeanette Koht:

arvelige ataksier - kr. 50 000


Mona Nielsen Fenstad:

etablering av en nasjonal preeklampsi familie-biobank - kr. 120 000


Jan Norum:

forebyggende subcutan fjerning av brystene etterfulgt av fjerning av

eggstokkene hos kvinnelige bærere av mutasjon i BRCA1 genet.

En modellbasert kostnad-minimums analyse - kr. 60 000

Knut Eliassen m.fl.:

videreføring av en unik transgen musemodell og forsøk – kr. 90 000


Linda Føll Tømmerdal:

oppbygging av kompetanse ved reiser - kr. 50 000


Knut Teigen:

deltakelse på symposium i Canada – kr. 18 500


Mona Johannessen:

forskning på Huntington sykdom -  kr. 25 000

Anne-Lise Børresen-Dale:

symposiet ”Molecular biology of breast cancer” i Molde juni 2005 - kr. 60 000

Anna Kähler:

doktorgradsprosjekt innen psykiatrisk genetikk - kr. 82 000


Benedicte Paus:

skriving av norsk lærebok om medisinsk genetikk - kr. 80 000


Wenche Sjursen:

cydriftsmidler i prosjektet "Identifisering av genetiske faktorer

involvert i utvikling av feokromotom i norsk befolkning" – kr. 50 000


Mathias Toft:

genetiske studier av norske pasienter med Parkinsons sykdom – kr. 50 000

Sist oppdatert 7. august 2013

Sigurd K. Thoresens legat v/ advokat Dag Erlandsen - Stortingsgata 30, 0161 Oslo - Tlf. 22 01 70 80

2008

2007

2006

2005

2004