Professor Ole A. Andreassen, Universitetsenheten,

Psykiatrisk divisjon, Ullevål universitetssykehus, styreleder


Professor Anne-Lise Børresen-Dale,

Avdeling for genetikk, Universitetsklinikken det Norske Radiumhospital


Seniorforsker dr. med. Kjersti Skjold Rønningen,

Nasjonalt folkehelseinstitutt


Professor Marit Walbye Anthonsen,

Inst. for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, NTNU

Styre

Styret for Sigurd K. Thoresens legat har denne sammensetningen:

Varamedlemmer:

For Børresen-Dale: professor Vessela N. Kristensen, Avdeling for genetikk,

Universitetsklinikken det Norske Radiumhospital


For Rønningen: Overlege dr. med. Torild Skrivarhaug, kvinne- og barneklinikken ved Oslo Universitetssykehus


For Andreassen: Forskningssjef dr.med. Ketil Joachim Ødegaard, Haukland Universitetssykehus


For Walbye Anthonsen: avdelingsoverlege Lars Retterstøl,

Avd. for genetikk, Ullevål universitetssykehus

Sist oppdatert 27.01.2023

Sigurd K. Thoresens legat v/ advokat Dag Erlandsen - Stortingsgata 30, 0161 Oslo - Tlf. 22 01 70 80