Sigurd K. Thoresens legat v/ advokat Dag Erlandsen - Stortingsgata 30, 0161 Oslo - Tlf. 22 01 70 80

Søknader

Søknader sendes forretningsfører, med søknad og alle vedlegg på epost til dag.erlandsen@ader.no

advokat Dag Erlandsen, Stortingsgata 30, 0161 Oslo (se ellers under Kontakt). 


Det brukes søknadsskjema. Søknader skal inneholde CV, budsjett for hele det tiltaket det

søkes støtte til, søknadssum til legatet, og hvilke formål eventuell tildeling fra legatet vil bli

brukt til. Stipendiater som søker midler til forskning skal legge ved uttalelse fra veileder.

Vær oppmerksom på at søknader må ligge klart innenfor medisinsk genetikk.


Det gis normal ikke støtte til lavere nivå enn doktorgradsarbeid. Støtte til konferansereiser vil bare bli gitt der søkeren skal holde presenstasjon.


Legatet vil styrke sin egenkapital og vil inntil videre begrense sin støtte til reise og promotering av søkeres prosjekter.


Sist oppdatert 7. august 2013